Lebaran…lebaran…..

1 10 2008

Mudah-mudahan ruang di hati kita jadi Lebar-an, dan nggak sempit-an….